خرید(گزارش طرح های توجیهی)

بنگاههای اقتصادی جهت تاسیس بنگاه یا توسعه آ ن ممكن است دچار بحران اقتصادی گردد و با مشكلات مالی مواجه شوند جهت مقابله با این مشكل می توانند از منابع مالی كشور تقاضای تسهیلات نمایند تا بتوانند به اهداف بنگاه كه در زمان تاسیس به ان ذكر نموده اند برسند.گزارش طرح های توجیهی|40090637|iq|گزارش طرح های توجیهی,طرح های توجیهی
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان گزارش طرح های توجیهی وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

بنگاههای اقتصادی جهت تاسیس بنگاه یا توسعه آ ن ممكن است دچار بحران اقتصادی گردد و با مشكلات مالی مواجه شوند جهت مقابله با این مشكل می توانند از منابع مالی كشور تقاضای تسهیلات نمایند تا بتوانند به اهداف بنگاه كه در زمان تاسیس به ان ذكر نموده اند برسند. جهت دریافت این تسهیلات بنگاها بایستی برای گرفتن تسهیلات طرحی را كه درنظر دارند اجرا نمایند و از لحاظ مالی توجیه نمایند. ودراین طرح ضمن تشریح نحوه انجام خدمات و یا مراحل تولید در جداول طراحی شده مشخص تمام سرمایه گذاری های انجام شد( در بنگاهایی كه قصد توسعه دارند ) ذكر نمایند و همچنین بعد از آ ن بایستی آ ن مقدار مورد نیاز جهت تكمیل طرح را نیز پیش بینی نمایند بعد از پیش بینی سرمایه مورد نیاز نوبت به پیش بینی درآمد و هزینه های واحد اجرایی می گردد كه در آ ن بایستی سرمایه مورد نیاز اعم از پیش بینی تعداد كارمندان و كارگران و میزان حقوق هر كدام هزینه های مربوط به سوخت هزینه های استهلاك تعمیرات و هزینه كارمزد تسهیلات و تمام هزینه هایی كه در ارتباط با تولیدات یك بنگاه ایجاد می شود را پیش بینی نمایند بعد از پیش بینی هزینه ها نوبت به درآمد و خدمات می شود. كه در آ ن پیش بینی واحد اقتصادی جهت توجیه طرح اجرایی خود و سود دهی بنگاه درآمد خود را پیش بینی نمایند كه این درآمد بایستی به میزان باشد كه بعد از پوشش دادن هزینه ها مازاد نقدی درآمد به اندازه ای باشد كه بتواند اقساط تسهیلات دریافتی را نیز پرداخت كند.


مطالب دیگر:
📒جزوه مبانی نظري معماري📒جزوه معماري منظر📒جزوه مصالح ساختمانی و مجموعه تست📒جزوه عناصر جزئيات رشته معماری📒جزوه تنظیم شرایط محیطی رشته معماری📒جزوه درك عمومی معماری📒جزوه مواد و مصالح ساختمانی معماری📒جزوه زبان تخصصی هنر معماری📒جزوه ایستایی معماری📒جزوه طرح تفصیلی تهران رشته معماری📒جزوه معماری فولدینگ رشته معماری📒آمار و روشهاي کمی در کتابداري(قسمت اول)📒فناوري اطلاعاتی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی📒کتابخانه و کتابداري رشته علم اطلاعات و دانش شناسی📒مدیریت کتابخانه و کتابداري رشته علم اطلاعات و دانش شناسی📒مدیریت منابع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی📒منابع و خدمات مرجع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی📒سازماندهی منابع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی📒مجموعه550 تست از دروس رشته علم اطلاعات و دانش شناسی(کتابدرای سابق)📒زبان تخصصی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی(کتابدرای سابق)📒جزوه میکروبیولوژي مواد غذایی رشته مهندسی صنایع غذایی📒جزوه مهندسی صنایع غذایی📒جزوه تکنولوژي مواد غذایی رشته مهندسی صنایع غذایی📒جزوه طراحی کارخانجات صنعتی رشته مهندسی صنایع غذایی📒مجموعه تست زبان تخصصی صنایع غذایی