خرید(لیست حساب های ایران بتون ساز)

* * « دارائیهای جاری » * بانك و صندوق * ح تخواه گردان * ح دریافتنی * حساب ذخیرة مطالبات مشكوك الوصول * اسناد دریافتنی * ح پیش پرداخت * ح سپردة حسن انجام كار * « دارائیهای ثابت » * دارائیهای ثابت مشهود * دارائیهای ثابت نامشهود لیست حساب های ایران بتون ساز|40090633|iq|لیست حساب های ایران بتون ساز
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان لیست حساب های ایران بتون ساز وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

*

* « دارائیهای جاری »

* بانك و صندوق

* ح تخواه گردان

* ح دریافتنی

* حساب ذخیرة مطالبات مشكوك الوصول

* اسناد دریافتنی

* ح پیش پرداخت

* ح سپردة حسن انجام كار

* « دارائیهای ثابت »

* دارائیهای ثابت مشهود

* دارائیهای ثابت نامشهود

* « بدهی ها »

* بدهی ها

* حسابهای پرداختنی

* اسناد پرداختنی

* پیش دریافت ها

* بدهی های بلند مدت

* سرمایه

* درآمدها

* هزینه ها

* ح پیمان

* ح كارگواهی شده

* روشهای متداول حسابداری پیمانكاری

* الف ) روش كار تكمیل شده ( Completed – contrack method )

* ب) روش درصد پیشرفت كار

* انتخاب روش

* ذخیره لازم برای زیان های قابل پیش بینی

* دعاوی و تغییر ناشی از قراردادهای پیمانكاری

* تعیین سود پیمان تكمیل شده

* روش درصد پیشرفت كار

* روش كار تكیل شده

* انتقال سود بستن حساب پیمان تكمیل شده

* روش اول

* روش دوم

* محاسبة سود پیمان های ناتمام

* محاسبة سود پیمان نا تمام بر اساس مخارج واقعی

* محاسبه سود پیمان ناتكمام بر اساس مخارج بر آوردی

* نحوة محاسبة سود پیمان ناتمام بر اساس مخارج برآوردی پیمان در قالب مثال زیر ارائه می شود

* نحوة محاسبة پرداخت دستمزد كارگران و سرپرستان كارگاه

* نحوه محاسبه استهلاك اموال ، مالیات و تجهیزات

* مالیات پیمانكاری

* مالیات مقطوع

* مالیات بر در آمد پیمانكاری

* در آمد مشمول مالیات پیمانكاری

* الف) رسیدگی به دفاتر

* ب) تشخیص علی السراس

* مالیات مؤسسات پیمانكاری

* الف) شركت سهامی

* ب) شركت های غیر سهامی

* در محاسبة مالیات شركت های سهامی از منبع در آمد پیمانكاری ، موارد زیر لازم الرعایه است

* در محاسبة مالیات شركت های غیر سهامی از منبع در آمد پیمانكاری موارد زیر لازم الرعایه است

* ج) مؤسسات انفرادی

* نحوه نگهداری حسابهای مالیاتی

* پیش پرداخت مالیات

* مالیات قطعی پیمان ها

* ذخیره مالیات بر در آمد

* گزارش های مالی Financial reports

* ترازنامه

* جدول بهای تمام شده كار در جریان ساخت

* گزارش های عملیاتی operating reports

* گزارش پیشرفت كار

* صورت حساب سود و زیان

* مسئله

* صورت وضعیت شماره 1

* صورت وضعیت شمارة 2

* صورت وضعیت شمارة 3


مطالب دیگر:
📗نقشه برداری📗نقش ورزش، فعاليت بدني و فیزیوتراپی در بيماري‌هاي روماتيسمي📗نقش مکمل یاری در سلامت دانش آموزان و📗نقش مديريت عالي در رهبري،طراحي و اثربخشي سازمان📗نقش شركت هاي سهامي زراعي در توسعه روستايي با تاكيد بر شركت سهامي زراعي نيل شهر📗نقش شبکه ارتباطات سیار در ITs و آخرین وضعیت شبکه تلفن همراه و برنامه پوشش جاده ای📗نقش سازمان های فرا ملّی در توسعه سلامت📗نقش خلاقيت درروابط عمومی📗نقش تغذیه در بهبود روند درمان بیماران بستری در بخش آی سی یو📗نقش بخش خصوصي در اقتصاد مقاومتي وفرصتهاي سرمايه گذاري📗نقش اینترنت و فناوری اطلاعات در روابط عمومی الکترونیک📗نقش انفورماتیک پزشکی و کامپیوتر در آموزش پزشکان و پرستاران📗نظريه عمومي فرهنگ📗نظریه‌ی بازی‌ها📗نظریه های نوین در مدیریت آموزشی📗نظریه میدانی کرت لوین📗نظریه فازی📗نظریه پردازی داده بنیاد📗نظریه پایه توسعه استان مرکزی📗نظامهاي اداري تطبيقي پيشرفته📗نظام سلامت در سوئد📗نظام سلامت در سوئد 1📗نظام حقوقی دریای آزاد📗نظام حسابهای ملیو برآورد تولید ناخالص شهری📗نظام تخصیص منابع ساختاری برآورد تختهای بستری