خرید(مقاله مانیفیست در عرصه حسابداری)

مقاله مانـیفیست در عرصه حسابداری امروز که <جامعه حسابداران رسمی ایران> باید به مثابه کل واحدی تجلیگاه بهترین اندیشههای ناب حسابداری باشد، اختلاف نظر، تشتت آرا و تعدد جریانهای فکری در این جامعه بیش از هر زمان رخ نموده است. تفاوت دیدگاه، تقابل آرمقاله مانیفیست در عرصه حسابداری|40090630|iq|مقاله مانـیفیست در عرصه حسابداری
پژوهشگر گرامی،شما با عنوان مقاله مانیفیست در عرصه حسابداری وارد وب سایت شده اید برای دریافت فایل می توانید به ادامه مطلب بروید.

مقاله مانـیفیست در عرصه حسابداری

امروز که <جامعه حسابداران رسمی ایران> ‌باید به مثابه کل‌
واحدی تجلیگاه بهترین اندیشه‌های ناب حسابداری باشد، اختلا‌ف نظر، تشتت آرا و تعدد جریانهای فکری در این جامعه بیش از هر زمان رخ نموده است.
تفاوت دیدگاه، تقابل آرا و کثرت نظرات گرچه ممکن است زمینه را برای وفاق و همکاری گروهی فراهم کند اما اگر ریشه در عملگرایی و تفکر انتزاعی داشته باشد آن‌گاه واقعبینی و درست‌اندیشی راه گم می‌کند و کمبودها، ضعفها، فرصتها و تواناییها به‌درستی شناخته نمی‌شوند و برخورد سطحی، ساده‌اندیشی، خودباوری، سرمستی کاذب و یا ناامیدی افراطی حاکم می‌شود.
نمی‌توان نسبت به مسائلی که در اثر این بحران بروز کرده بی‌اعتنا بود. هیچ‌چیز مضرتر و ضداصولی‌تر از کوششی نیست که از طریق عبارت پردازی برای رها ساختن گریبان خود از این مسائل می‌شود. برای دفاع از اصول و مبانی اساسنامه جامعه حسابداران رسمی و قواعد اساسی آن، هیچ چیز مهمتر از وحدت نظر و عمل بین کلیه حسابدارانی که به عمق بحران و لزوم یافتن راهکار برای آن آگاهند نیست.
واقعیت نشان می‌دهد که بحران فعلی که از جنبه‌ای بیان‌کننده تفاوت شدید آراء و نظریات حرفه‌ای-اجتماعی جامعه حسابداری از یک‌سو و وجود گرایشهای خود محور از سوی دیگر است، تمرکز خود را از لحاظ برنامه‌ای بر حول مسئله کلیدی <اساسنامه> و ساخت تشکیلا‌تی جامعه قرار داده است. درک از محیط اجتماعی که در آن به‌سر می‌بریم و حرکت و روند آینده حلقه کلیدی است که در پرتو شناخت علمی از آن می‌توان به بحران فعلی پاسخی درخورداد.
اگرچه در دو سال اخیر نقد و انتقاد چه در قالب اصولی و چه متاسفانه در چارچوب کارکرد غیرحرفه‌ای شدت گرفته اما در مجموع جامعه نسبت به گذشته حرکتی رو به پیشرفت داشته است. با این حال، هنوز به خاطر آنکه تمامی واقعیت و عمق بحران را درک نکرده‌ایم و فقط بخشی از آن را بیان می‌کنیم، طبیعتاً قادر به ارائه راه‌حل علمی برای برون‌رفت از تنگنای موجود نیستیم.
آیا این اختلا‌فات فقط از طریق <نقد و انتقاد> برطرف می‌شود؟ به‌دیده ما نه ! اگر به فرض وجود، اختلا‌ف نظردر جامعه را صرفاً به نبود توافق درباره سازوکارهای جامعه نسبت دهیم پس چرا حتی در بین کسانی که ظاهراً روی سازوکارهای جامعه توافق دارند، تفاوت نظر در مباحث اساسی همچنان باقی است و اگر صرفاً از طریق نقد آراء و تقابل نظریات می‌شد تشتت آرا را از بین برد، پس چگونه تاکنون جامعه حسابداری چنین دستاوردی نداشته است؟


مطالب دیگر:
📚تحقیق جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حكومتي📚تحقیق فورس ماژور قوه قاهره در اجراي قرارداد📚تحقیق حقوق جزاي اختصاصي📚تحقیق ماده22 قانون ثبت📚تحقیق مشاركت تجارتي (جوينت ونچر)📚تحقیق جـرم سياسی📚تحقیق عدالت ترميمي و حقوق بزه ديد اصلاح تدريجي نظام عدالت كيفري يا تغيير الگو📚تحقیق تئوري شاهي آرماني و تداوم آن در دورة اسلامي📚پاورپوینت تورم و دلایل ایجاد آن در اقتصاد ایران📚تحقیق تعـدد جـرم📚پاورپوینت سيستم مديريت اسناد و آرشيو الكترونيكي📚تحقیق بررسي اصل استقلال قضاوت در جمهوري اسلامي ايران📚نقد و بررسي روابط مالي زن و شوهر در حقوق ايران📚تحقیق حقوق در مورد علت خارجي📚تحقیق مفهوم ديه (قصاص) در اسلام📚تحقیق مفهوم ديه (جبران خسارت) در حقوق جزايي جمهوري اسلامي ايران📚تحقیق قاچاق و عناصر آن📚تحقیق نظريه حقوق طبيعى📚تحقیق ماهيت حقوقي خسارت📚تحقیق انواع تسامح و خشونت📚تحقیق مفهوم امنیت و جرایم علیه امنیت📚تحقیق بررسی رويكردهای پيشگيري از جرم📚تحقیق اقامه دليل در حقوق کيفري📚تحقیق آيين دادرسي كيفري📚تحقیق نفقه ی زن